Urządzenia dodatkowe Weidemann - optymalne narzędzie do każdego zadania.
7,00 - 12 AS 26,0 x 12 - 12 AS 26,0 x 12 - 12 RP 27 x 8,5 - 15 EM
27 x 10,5 - 15 EM 27 x 10,0 - 15,3 AS 10,0 / 75 - 15,3 AS 10,0 / 75 - 15 3 RP
10,5 / 80 - 18 AS 31 x 15,5 - 15 AS 31 x 15,5 - 15 RP 31 x 15,5 - 15 EM
10,0 x 16,5 EM 12 x 16,5 EM 11,5 / 80 - 15,3 AS 15,0 / 55 - 17 AS
15,5 / 55 - 18 EM 33 x 15,5 - 15 RP 12,5 / 80 - 18 AS 12,5 - 18 MPT
12,5 - 20 MPT 325 / 70 - 18 AS 405 / 70 - 18 EM 405 / 70 - 20 AS
425 / 55 - 17 AS 500 / 45 - 20 AS 550 / 45 - 22.5 AS Ogumienie T6027


Dedykowane narzędzia robocze