Dedykowane narzędzia robocze - hodowla trzody chlewnej
Czterokątna łyżka do materiałów lekkich Okrągła łyżka do materiałów lekkich Zasuwa gumowa Zamiatarka
     
Łyżka do dozowania paszy ze slimakiem      


Dedykowane narzędzia robocze